Tân Luật Nhân quả

Originally posted on ĐÀM LINH THẤT:
TÂN LUẬT NHÂN QUẢ 1. Gieo nhân nào gặt quả nấy là biểu hiện cơ bản của luật nhân quả. Bất cứ điều gì các vị tạo ra trong vũ trụ này đều sẽ quay lại với các vị. Nếu các vị muốn được nhận niềm vui, tình yêu, sự an…

NHỮNG ĐIỀU PHẬT DẠY CHO PHẬT TỬ TẠI GIA

100 ĐIỀU ĐẠO ĐỨC TẠI GIA CHƯƠNG I: QUI ĐỊNH TỔNG QUÁT Điều 1: Trước khi đi theo đạo Phật, bạn cần phải tìm hiểu, suy tư lời Phật dạy và luật tắc đạo đức này. Chỉ khi nào bạn nhận thấy rằng đạo Phật là lý tưởng, là chân lý, là sự sống, làContinue reading “NHỮNG ĐIỀU PHẬT DẠY CHO PHẬT TỬ TẠI GIA”

Đất Nam Kỳ — Tiền đề văn hóa mở Đạo Cao Đài

Originally posted on CVD:
thienlybuutoa.org (Nguyên là bài nói chuyện tại Cơ quan Phổ thông Giáo lý Đại đạo. Sau đó, đã trình bày lần nữa tại thánh thất Trung Minh thuộc Hội thánh Truyền giáo Cao Đài). LÊ ANH DŨNG MỞ ĐẦU Khi nghiên cứu lịch sử ra đời của đạo Cao Đài, nhiều…